top
 

Boligforeninger

 
Andelsboligforeninger
 
For andelsboligforeninger udfører tegnestuen rådgivning på alle niveauer. Vi deltager i bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og specielle møder i forbindelse med de enkelte opgaver.
  
Tegnestuen forestår i totalrådgivning eller i delt rådgivning opgavernes løsning fra program, skitsering, projektering, tilstandsvurdering, tilbudsindhentning, byggeledelse/tilsyn og kvalitetsikring/økonomistyring. 
 
Tegnestuens opgaver har blandt andet omfattet.
 
 1. Byfornyelsesprojekter.
 2. Udarbejdelse af tilstands- og vedligeholdelsesrapporter ved oprettelse af andelsboligforeninger ved lejernes køb af ejendommen.
 3. Udarbejdelse af tilstands- og vedligeholdelsesrapporter ved den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen i bestående andelsboligforeninger.
 4. Udarbejdelse af projekter og tilsyn med gennemførelsen af disse i forbindelse med blandt andet facadeistandsættelser, vinduesudskiftninger, tagudskiftninger, badeværelsesrenoveringer, svampeangreb, altanrenoveringer m.v.
 5. Rådgivning ved den løbende vedligeholdelse af ejendommene.
Vurdering af Andelslejligheder
 
Tegnestuen udfører vurderinger af andelslejligheder ved salg for en hel del faste andelsboligforeninger omfattende blandt andet følgende forhold:
 
 1. Fejl og mangler ved lejligheden.
 2. Ulovlige forhold.
 3. Andelsværdi / oplyst af administrator eller foreningen.
 4. Forbedringer.
 5. Tilpasset løsøre.
 6. Løsøre
 7. Fradrag
 
Det er en stor fordel for bestyrelsen og administratorer, at vurderingerne udføres af en udenforstående teknisk rådgiver, som kan give en ensartethed i vurderingen, selvom der løbende kommer nye bestyrelser og administratorer.
 
Dokumenter til andelsvurdering
 
Ejerlejlighedsforeninger
  
For ejerlejlighedsforeninger udfører tegnestuen rådgivning på alle niveauer. Vi deltager i bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og specielle møder i forbindelse med de enkelte opgaver.
   
Tegnestuen forestår i totalrådgivning eller i delt rådgivning opgavernes løsning fra program, skitsering, projektering, tilbudsindhentning, byggeledelse/tilsyn og kvalitetssikring/økonomistyring.
  
Tegnestuens opgaver har blandt andet omfattet.
 
 1. Udarbejdelse af tilstands- og vedligeholdelsesrapporter ved den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommens fælleskonstruktioner.
 2. Udarbejdelse af projekter og tilsyn med gennemførelsen af disse i forbindelse med blandt andet facadeistandsættelser, vinduesudskiftninger, tagudskiftninger, badeværelsesrenoveringer, svampeangreb, altanrenoveringer m.v.
 3. Rådgivning ved den løbende vedligeholdelse af ejendommene.
Link til billedarkiv

Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA | Sankt Knudsvej 19 | 1903 Frederiksberg C | Telefon: 3321 0161 | Telefax: 3321 8361 |
www.p-nordahl.dk E-mail:
Copyright © P. Nordahl Svendsen ADA - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.