top
 

Andelsvurderinger

 

Sagsforløb ved salg af andelslejligheder:


Al dokumentation vedrørende lejlighedens forbedringsarbejder fremsendes til Arkitektfirmaet på Frederiksberg C.

Når den nødvendige dokumentation er fremsendt og godkendt, aftales der tid for besigtigelse af lejligheden. 1 bestyrelsesmedlem fra Andelsboligforeningen deltager normalt ved besigtigelsen. Kontakt derfor venligst Bestyrelsen først, inden endelig aftale om tid med Arkitektfirmaet.

Derefter udfærdiges den endelige vurdering og fremsendes til Bestyrelsen, Admininstatoren, samt til Andelshaveren/sælger. Enkelte andelsforeninger har en beskrivelse over reglerne for salg af lejligheder. Kontakt derfor altid bestyrelsen først.

Bemærk at der er en sagsbehandlingstid på den endelige vurdering på ca. 2 - 3 uger efter besigtigelsen.

 


 

 

Til brug for at udfærdige den endelige vurdering skal vi inden besigtigelse af lejligheden, bruge følgende materiale:

 

Ibrugtagningstilladelse fra den kommunale Bygningsmyndighed. (Dog kun ved større ombygningsarbejder og sammenlægninger af lejligheder.)

Byggetilladelse fra den kommunale bygningsmyndighed. Ligeledes skal vi have al korrespondance med den kommunale bygningsmyndighed, hvis der f.eks er nedrevet vægge, nedsænket lofter, mv.

Opstartskort ved større ombygningsarbejder. Og ligeledes færdigmeldingskort.

Godkendt begæring om vandinstallation fra en autoriseret Gas og vandmester (VVS) hvis der er ændret ved tapsteder. F.eks en ny vaskemaskine, nye vandhaner, mv.

En El installationsgodkendelse fra en autoriseret el installatør såfremt der er ændret ved el installationerne. F.eks ved nedtagning af målere, (meldes til Københavns Energi) sammenlægning af målere, opsætning af 380/400 V, opsætning af nye stikkontakter, mv.

Derudover skal alle håndværksregninger fremsendes. Sorteret år for år, rum for rum og nummereret med teksten, Bilag 1 -?.

Såfremt der er udført eget arbejde skal der fremsendes en redegørelse over anvendt tid på ombygningsarbejderne, samt en opgørelse over anvendte materialer, sorteret år for år, rum for rum og nummereret med teksten, Bilag 1 -?. . Er der udført "eget arbejde" som andelshaveren ikke selv har udført og er der ikke er regning på dette, skal andelshaveren selv redegøre over anvendt tid og anvendte materialer på ombygningsarbejderne, sorteret år for år, rum for rum og nummereret med teksten, Bilag 1 -?. .

Det anbefales at der ved større ombygningsarbejder, vedlægges fotodokumentation for selve arbejdets udførelse.

Nødvendige dokumenter

Forklarende ordliste:

Vi anvender den nyeste ABF vejledning ved vurdering af andelslejligheder.


Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA | Sankt Knudsvej 19 | 1903 Frederiksberg C | Telefon: 3321 0161 | Telefax: 3321 8361 |
www.p-nordahl.dk E-mail:
Copyright © P. Nordahl Svendsen ADA - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.