top
 

Dokumenter til Andelsvurdering

 
Følgende dokumenter i kopi og oplysninger skal fremsendes til vurderingsmanden inden der kan aftales et tidspunkt for selve vurderingen i lejligheden.

Den samlende proces for vurdering af en lejlighed tager normalt ca. 2 - 3 uger.

 

1. Andelsbevis.

 

2. Overdragelsesaftale.

 

3. Tidligere vurdering.

 

4. Størrelsen af andelsværdi og dato for denne.

 

5. Størrelsen af boligafgift pr. måned.

 

6. Størrelsen af a´contovarme pr. måned.

 

7. Størrelsen af antenneafgift/ internet pr. måned.

 

8. Eventuelle ansøgninger om byggetilladelse med tilhørende tegninger.

 

9. Eventuelle byggetilladelser og færdigmeldninger.

 

10. Eventuelle godkendte begæringer om vandinstallationer.

 

11. Eventuelle kontrollerende installationseftersyn af el-installationer og vvs-installationer.

 

12. En opstilling over forbedringer i de enkelte rum, opdelt i de forskellige typer arbejder. Der skal anføres udførelsesår, og der skal vedlægges regninger/kvitteringer for udført arbejde, og indkøbte materialer. De enkelte regningsbilag skal gives et nummer, som er anført i opstillingen. Værdi af eget arbejde anføres med timeantal ved de enkelte arbejder. Der skal ikke anføres noget beløb i forbindelse med timerne.

 

13. En opstilling over løsøre i de enkelte rum, med angivelse af indkøbsår, og bilagt regninger og kvitteringer med angivelse af et nummer, som anføres i opstillingen.

 

14. Eventuelle relevante breve m.v. mellem andelsboligforeningen og andelshaveren i den periode hvor andelshaveren har haft lejligheden.

 

15. Eventuelt andet relevant materiale.


Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA | Sankt Knudsvej 19 | 1903 Frederiksberg C | Telefon: 3321 0161 | Telefax: 3321 8361 |
www.p-nordahl.dk E-mail:
Copyright © P. Nordahl Svendsen ADA - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.