top
 

Ordliste

  
Forklarende ordliste
 
Badeværelser
 
Afgrening: Overgang fra afløb til stående faldstamme

Afløb: Hul eller rør til bortledning af brugsvand

Afløbsinstallation: System af rør til bortledning af brugsvand

Afløbsledning: Rør til bortledning af brugsvand

Afløbsrist: Rist i forskellig struktur til opsamling af større genstande
Afløbsskål: Normalvis et gulvafløb med eller uden vandlås

Afretningslag: Tykt lag cementmørtel til at jævne overflader

Aftræk: Bortledning af luft

Armatur: Armatur er vandhaner, blandingsbatterier, lamper, mv.

Badekar: Kar til badning i emaljeret stål

Badeværelse: Rum indrettet med wc og badegenstande

Badeværelsesventilator: Mekanisk ventilator til bortledning luft

Beton: Blanding af cement, grus og vand

Bjælke: Vandret bærende træ under gulve

Blandingsbatteri: Armatur til betjening af brugsvand

Brugsvand: Drikkevand eller badevand

Brusearmatur: Armatur til betjening af vand placeret i bruseniche

Bruseniche: Niche i badeværelse med faste vægge

Bræddeskillevæg: Væg af 2 lag brædder lodret og vandret med puds og rørvæv på begge sider

Bræddeloft: Loft i træ af profilbrædder med fer og not

Bundstykke: Nederste del af karm i dør

Bøjning: Ændring af afløbsretning

Dæk: Bærende konstruktion i f.eks badeværelse

Endemur: Ikke bærende ydermur i f.eks gavl

Etagedæk: Bærende konstruktion i f.eks badeværelse

Etageadskillelse: Samlet konstruktion imellem 2 etager

Faldstamme: Lodretstående afløbsrør til kloak

Fodbøjning: Overgang fra lodretstående faldstamme til vandretliggende faldstamme

Fordelingsledning: Ledning der forbinder armatur til lodretstående vandrør

Fuge: Mellemrum mellem 2 bygningskomponenter

Galvaniske strømme: Opstår ved overgange imellem 2 forskellige ædle materialer, f.eks fra stålrør til kobber og tærer røret indefra

Gavl: Husets korteste facade

Gavlmur: Muret del af gavl

Glasvæv: Glasfibertapet med struktur

Gulvafløb: Afløb placeret i gulv

Gulvbræt: Bræt med fer og not ovenpå bjælkelag

Helstensmur: Mur muret op i hele mursten altså ca. 24 cm

Hovedskillevæg: Bærende væg i husets længderetning

Højt skyl: WC med højtplaceret cisterne

Håndvask: Vask i emalje, stål eller porcelæn

Håndvaskebæring: Bæringer for håndvask

INP profiljern: Jernprofil formet som et I

Indskudsler: Løs ler imellem 2 etager over brædder

Indskudsbrædder: Brædder til at fastholde indskudsler

Klaplag: Tyndt lag cementmørtel til at jævne overflader

Klasse 1 beklædning: Overfladebrandtekniske egenskaber

Kombinationskloset: Toilet med kombineret cisterne og kumme

Kondens: Hvor varme og kulde mødes dannes kondens

Korrosion: Nedbrydningsproces som nedbryder materialet

Listeloft: Bræddeloft med fer og not

Mekanisk ventilation: Udluftning ved brug af ventilator

Muffe: Gennemgående indvendigt gevind til samling af f.eks. faldstammerør.

Murværk: Væg opført i mursten/tegelsten.

Mørtel: Bindemiddel til tilsætning af andre materialer til at f.eks fuge murværk

Naturlig ventilation: Udluftning uden brug af ventilator

Nedhængt loft: Loft udført nedenunder det eksisterende loft

Opretning: Udjævning af hule eller skæve flader

Overgang: Overgang fra f.eks 2 forskellige bygningsdele

pin-up: Monteringssystem til loftplade

Profilbræt: Bræt med fer og not, høvlet.

Puds: Tyndt mørtellag f.eks. på loft eller på vægge

Pungvandlås: Nedadrettet dråbeformet vandlås under håndvask

P-vandlås: Vandlås rettet bagud og danner et ”P”

PVC rør: Plastrør til f.eks. afløb

Reduktion: Overgang fra en type rørdimension til en mindre
Rensestykke: Lem placeret på f.eks faldstammerør
Rist: Afdækning over f.eks et hul eller afløb, i forskellige inddeling
Rustfrit stålrør: Bruges til brugsvand eller varmerør

Råglas: Glas med struktur i overfladen

Sanitetsartikler: Udstyr til baderum eller wc rum

Skillevæg: Væg der adskiller 2 rum

Slidflade: Overflade på gulve i f.eks baderum

Spredt forskalling: Brædder monteret med afstand over f.eks. pudsede lofter

Stiftmosaik: Små stifter udført som gulvbelægning

Stikmuffe: Rør stikkes sammen til en stikmuffe
Støbejernsrør: Faldstammerør af støbejernsmateriale
Tapsted: F.eks sted hvor vandhane placeres

Teglsten: Mursten, se Murværk

Terrazzo: Marmorsstykker glittet til glat betonTo-grebs: Betegnelse for betjening af blandingsbatteri med 2 hænder

T-rør: Rørfitting med afgrening rundt

Tæring: Langsom proces der nedbryder og reducerer materialet

Vandlås: Hindrer lugtgener fra kloakrør ved opstemning af vand i anordningVentilationsrist: Rist med lameller for ventilation

Wc: Forkortelse for engelske water closet og dermed med vådskyllende kloset kontra tørkloset

 


Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA | Sankt Knudsvej 19 | 1903 Frederiksberg C | Telefon: 3321 0161 | Telefax: 3321 8361 |
www.p-nordahl.dk E-mail:
Copyright © P. Nordahl Svendsen ADA - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.