top
 

Ansvarsforhold

 
Tegnestuen arbejder på alle fronter indenfor byggeriets ansvarsforhold, skader, ansvar, fejl ved byggerier m.v.
  
Tegnestuen løser løbende opgaver for forsikringstagere i forbindelse med skadesopgørelser og gennemførelse af skadesudbedringer.
 
Tegnestuen er teknisk konsulent for forsikringsselskaber i forbindelse med sagsbehandling af anmeldte skadesager og arkitekt- og ingeniøransvarskader.
 
Vi er skønsmænd for enten forsikringsselskaber eller forsikringstagerne i forbindelse med voldgiftsager i henhold til forsikringsbetingelserne.
  
Vi er voldgiftsmænd eller voldgiftsdommere i aftalte udenretslige voldgifter mellem parterne.

Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA | Sankt Knudsvej 19 | 1903 Frederiksberg C | Telefon: 3321 0161 | Telefax: 3321 8361 |
www.p-nordahl.dk E-mail:
Copyright © P. Nordahl Svendsen ADA - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.