Behandling af personlige oplysninger
©Copyright meddelelse 2004


Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Arkitektfiormaet Per Nordahl Svendsen ADA.


Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.